Продуктова гама

Комбинации от лагери

Радиални шарнирни лагери с допълнително покритие ELGOGLIDE® в отвора на вътрешния пръстен в комбинация с напасван към отвора на вътрешния пръстен болт дават допълнителна възможност за аксиално движение. По този начин наред с въртеливите и обръщащи движения на шарнирния лагер се компенсират допълнително обусловени от конструкцията и температурата линейни изменения.