Кранове

Товарни куки

Тъй като теглото на натоварването действа вертикално надолу се появява чисто аксиално натоварване. Поради тази причина е достатъчна една плаваща плъзгаща направляваща на оста на куката в траверсата.

Лагерът се настройва чрез гайка на вала срещу опорното стъпало на оста на куката. Това предотвратява повдигане на шайбата на вала, когато товарната кука се спуска на земята.