Кранове

Лагеруване на колони

При описания кран (в ляво) конзолата е свързана с кораба. Въртящата се камбана на крановата конструкция с надстройките са поставени отгоре. Лагеруването трябва да поеме теглото на надстройките и товара за повдигане. Тъй като общият център на тежестта на товара и камбаната на крановата конструкция не пада върху оста на конзолата, се получава преобръщащ момент, който води до хоризонтални реакционни сили в лагерните възли на горния и долния край на конзолата.

На горния край се намира така нареченото конзолно лагеруване. То се състои или от единичен аксиален самонагаждащ ролков лагер или от един радиален и от един аксиален самонагаждащ ролков лагер.

Конструкцията зависи от големината на радиалните сили. На опората на конзолата камбаната се води посредством ходови ролки.