Индустрия

Подемно-транспортна и складова техника

Транспортиране, повдигане и превозване - придвижването на различни товари поставя специални изисквания към използваните за това машини и уреди.

Търкалящите лагери INA и FAG гарантират дълготрайната надеждна и безпроблемна функционалност на своите продукти.

 
Приложения