ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

INA-иглено-аксиални цилиндрично-ролкови лагери ZARN
 
КОНТАКТ
INA лагери за винтови предавки

Аксиално-радиални ролкови лагери ZARN

Свойства

  • двустранно действащ аксиален цилиндрично-ролков лагер с радиален направляващ лагер
  • за поемане на много високи аксиални товари и преобръщащи моменти
  • Допуск на челно биене в рамките на P4 DIN620