Медицинска техника

Обслужване

Нови концепции, креативни решения

Все по-кратките времена за разработка изискват точно оразмеряване и пресмятане на търкалящите и плъзгащите лагери от самото начало. Специалистите от нашия инженерингов екип в приложния сектор медицинска техника ще Ви съдействат във всички фази на разработването на продукта и ще разработят за Вас и съвместно с Вас нови концепции и креативни приложни решения.

Спечелета от нашите познания за бранша и за продуктите!