Производство и обработка на метал

Приложения

Работните условия на търкалящите лагери в стоманодобивната промишленст се характеризират с високи температури, високи обороти както и повишено замърсяване и изливане вода.