Приложения

Формоване на стомана

Отлятата в заготовки за валцуване, блокове и сляби стомана се преобразува в желаните форми, размери и свойства от заводите за преработване на стомана. Това се извършва в станове за валцуване.