КОНТАКТ
Публикации
 

Печатно произведение | 1997-10
Bearing Rigidity - A Precondition for Straightening of Section Material

 
Формоване на стомана

Машини за изправяне на деформирани елементи

Релси за железопътни линии и подкранови пътища се валцоват горещо в станове за валцуване. При (неравномерно) охлаждане релсите се изкривяват. За възстановяването се използват преси за изправяне.

На такива машини могат да се изправят релси с дължина до 120 метра и тегло над 8 тона.

Едно съоръжение за изправяне на деформирани релси се състои от две машини със съответно хоризонтално и вертикално разположение на ролките.