Приложения

Производство на стомана

Чрез доменни пещи и конвертори рудата се превръща в стомана. Произвеждат се около 2000 варианта сплави, които се отливат в инсталациите за непрекъснато леене под формата на заготовки за валцуване, блокове и сляби.