КОНТАКТ
Публикации
 

Техническа информация за продуктите | 2012-01
Rolling Bearing Mountings for Converters

 
 

Каталог | 2009-11
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Продуктова гама

Лагерна кутия

Показаното тук тяло служи за лагеруване на конвертори и се предлага като тяло за плаващи и фиксирани лагери.

Телата за фиксирани лагери са направени така, че чрез изпускане на дистанционните пръстени  на мястото на неделимите лагери могат да се поставят делими.