Добив и преработка на суровини

Приложения

 
 
 
 

Нашите клиенти произвеждат респ. работят с:

  • Лентови транспортьори за руда
  • Мини
  • Циментови заводи
  • Нефтени платформи
  • Машини за твърдо раздробяване
  • Строителни машини и големи строежи

Тежките работни и околни условия в инсталациите и машините изискват много стабилни лагери.