Приложения

Минна промишленост

Добив на въглища и руда в открит рудник и в подземен рудник.