On-/Offshore

Турбобури

При сондаж за нефт или природен газ се работи със сондажни турбини (в зависимост от геоложките условия). При това сондажното длето се задвижва чрез турбина или хидродвигател през сондажния шлам.