Приложения

Първично обработване на суровини

Раздробяване, класифициране и подготовка на суровините.