Ходова част

Демпфираща система

За вилките и опорите на пружините от окачването могат да се предлагат и стабилни INA-пръзгащи или шарнирни лагери без необходимост от поддръжка.