Ходова част

Кобилица на задно колело

Капсулованите иглени лагери са рентабилно решение при специални конструктивни форми на кобилиците. При лагеруване на кобилици много производители на мотоциклети се доверяват на INA-иглените лагери, безсепараторни или със сепаратор.