Двигател

Командно задвижване

Механичните и хидравличните обтегачи на вериги със затегателни и направляващи шини демпфират трептенията на командната верига. Това намалява шума и увеличава продължителността на живот. В зависимост от типа гърбичният вал работи с ниско триене, лагеруван в иглени и сачмени лагери без необходимост от поддръжка.

В клапанния механизъм клапанните кобилици, теглителните лостове и кобилиците или повдигачите на клапани осигуряват оптималната клапанна хлабина посредством механични или хидравлични изравнителни елементи.