Продуктова гама

Специални приложения

Група Шефлер предлага и при специални приложения като напр. карданни задвижвания и ABS със силно фокусиране върху оптималните решения за големи и малки мотоциклети. Силната ориентация към желанието на клиента се изразява и в това, че група Шефлер разработва и произвежда от десетилетия специфични за търкалящите лагери методи на монтаж и машини.