Предавка

Цилиндрично-ролкови лагери

Цилиндрично-ролковите лагери са много стабилни, издържат на голямо радиално натоварване и чрез сепаратора са подходящи за по-големи обороти в сравнение с безсепараторните изпълнения. Цилиндрично-ролковите лагери допринасят за поддръжането на постоянно ниско ниво на шума и разход на гориво.

Отличителни характеристики:

  • радиална и аксиална товароносимост
  • малко монтажно пространство
  • с висока товароносимост
  • с особено дълъг живот (могат да се дотавят различни уплътнителни пръстени)