Предавка

Ролков лагер без вътрешна гривна

Спестяващите място ролковите втулки се състоят от безстружково произведени, изтеглени външни пръстени. Те поемат радиални и аксиални натоварвания.

Отличителни характеристики:

  • малко монтажно пространство
  • с висока товароносимост
  • с особено дълъг живот (могат да се дотавят различни уплътнителни пръстени)
  • малки разходи при големи бройки
  • малко тегло