Приложения

Компресори

В почти всички клонове на индустрията, в проимшлените предприятия, в областта на опазване на околната среда, в климатичната и сградова техника, на корабите, в медицината - навсякъде работят компресори. Основната им функция е да сгъстяват и транспортират непрекъснато и рентабилно въздух, газ или смеси от въдух и газ.