Компресори

Бутални компресори

Буталните компресори работят на принципа на изтласкването. С тях могат да се сгъстяват почти всички технически газове. Те достигат до особено високи налягания до 2000 bar.

Буталните компресори се предлагат като едноцилиндрово или многоцилиндрово, както и като едностепенно или многостепенно изпълнение. Многоцилиндровите компресори се използват при по-големи дебити, многостепенните бутални компресори - за по-високи налягания.

Области на приложение

  • Стартери за задвижвания / двигатели
  • в хранителната промишленост и фармацевтичната индустрия
  • в занаятчийството