Приложения

Задвижване разтривен валяк

Експлоатационна надежност с лагерните възли на Schaeffler Group (фиг.: MAN Roland Druckmaschinen AG)
 
 
 

Притриващи валци служат за равномерното разпределяне на боята, което се постига чрез ротация при наслагването на осцилиращо движение.

Възвратно-постъпателното движение се извършва механично посредством гърбичен механизъм. Стандартни иглени лагери и гърбични ролки се използват в лагерни възли с малко триене. Други предимства на тези лагери са тяхната компактност и висока рентабилност.