Четириредова сачмена направляваща система KUVE

Направляващи шини

Затегателна лайстна

Чрез затегателната лайстна е възможно директно свързване към алуминиеви профили.

 
 

Направляваща шина TKVD..K

Чрез затегателната лайстна е възможно директно свързване към алуминиеви профили.

 
 

Затегателна планка SPPR и затегателна лайстна SPPL

Алуминиеви затегателни планки и затегателни лайстни за закрепване на шината TKVD..K.

 
 

Направляваща шина TKVD..U

Увеличена гъвкавост чрез отвори за закрепване отдолу.