Приложения

Подготовка на материала

От суровини като дърво (дървесна маса, дървесен материал, целулоза) или стара хартия се добива влакнест материал. Те се подготвят в няколко технологични етапа.