Подготовка на материала

Дискови мелници

При подготовката на материала дискови мелници смилат влакнестата суровина.
Предварително обработена смляна маса или сгъстена суспензия от влакнест материал се подава концентрично към мелещите дискове, оборудвани с "ножовите лайстни" .

Стига се до екстремно високи обороти с високи натоварвания. Аксиално се използва един плъзгащ лагер, а радиално валът се води от два специални циндрично-ролкови лагера. Стандартно се използва циркулационно мазане с директно впръскване.

  • Производителност 100 t/ден
  • Обороти 1800 min (60HZ)
  • Натоварване > 1000 kN (аксиално)
  • 65 респ. 10 kN (радиално)
  • Мазане CLP 68