Продуктова гама

Делими самонагаждащи  лагери

Като замяна на самонагаждащите се ролкови лагери със затегателни втулки за намаляване на времената за престой при трудно достъпни лагерни възли като напр. раздробители, бъркалки, вентилатори и трансмисии.