Железопътен превоз & транспорт

Приложения

В тясно сътрудничество с производителите и операторите на релсови транспортни средства INA и FAG разработват лагерни системи, които специално са съгласувани съобразно желанията на клиентите. Над 100 години опит в тази област гарантират високо качество и перфекнто съответствие съобразно областта на приложение.