Приложения

Моторни превозни средства

Превозното средство, което при придвижването на пътнотранспортните средства допринася за движението напред със своето задвижване, се налича мотриса.

Мотрисата може да бъде локомотив или задвижваща глава. Само когато всички отделни вагони на една мотриса се задвижат, целият влак се обозначава като моторо-вагонен влак.