Приложения

Теглени вагони

Като теглени вагони се обозначават железопътни вагони на релсови превозни средства без собствено задвижване.

Товарни вагони се използват за транспорт на стоки, докато пътническите вагони - за превоз на хора.