Ходова част

Буксови лагери за релсови превозни средства

Колоосните лагери спадат към най-важните елементи за сигурност на релсовите превозни средства. Те се поставят на пресечната точка между колоосите и рамата на талигата и са подложени на екстремни натоварвания и освен това трябва да отговарят на различни технически изисквания, както и на стандарта за сигурност.

Schaeffler Group Industrial разработва колоосни лагери в тясно сътрудничество с производителите и операторите на релсови транспортни средства, за да се постигне оптимално съгласуване на съответните експлоатационни условия.