Буксови лагери за релсови превозни средства

Лагерна кутия за буксов лагер и адаптор

FAG доставя тела за колоосни лагери и адаптери от сферографичен чугун, от стоманени отливки и от отливки от лек метал.

Оформянето на тялото е напаснато индивидуално в зависимост от присъединителната конструкция, оптималната изработка се определя с помощта на FEM-изчисления и се доказва стендови изпитания.