Ходова част

Лагери за системи за регулиране на коловозната широчина

Пет различни коловозни широчини в Европа и Азия традиционно водят до забавяния на пътническия и товарен транспорт при преминаване на границата. Решението тук е автоматична система за смяна на коловозната широчина. Съоръженията за прехвърляне от коловоз с една широчина към коловоз с друга широчина заедно с колоос за регулиране на коловозната широчина дават възможност за бързо напасване на междуосовото разстояние. Плъзгащи лагери на Schaeffler Group укрепват механизма за прехвърляне на коловозната широчина и допринасят за удължаване на интервалите за поддръжка на целите регулиращи устройства.