Ходова част

Лагери за спирачки

Снимки: Knorr-спирачка

Малко тегло, минимално монтажно пространство, лекота при движението и надеждност са изискванията към модерните спирачни системи в релсовите транспортни средства.

Тук от значение са предимствата на иглените лагери INA, иглените букси, аксиалните иглени лагери и еднопосочните съединители на Schaeffler Grоup Industrial и те дават възможност за бъдещи разработки.