Лагери за спирачки

Иглени лагери без вътрешна гривна/иглени лагери без вътрешна гривна едностранно затворени

Иглени втулки и букси са сериите, които се състоят от тънкостенни, произведени без стружкоотнемане външни пръстени и иглени венци. Радиално те са с минимални размери, още по-плоски от иглените лагери и също могат да се доставят уплътнени.

Иглените букси имат затворена основа, която предпазва от влага и замърсяване.