Лагери за спирачки

Еднопосочни съединители с лагеруване

Модерни спирачки предлагат приспособления за автоматична настройка на износването на спирачните накладки. В тези механизми успешно се използват еднопосочни съединители като превключвателен съединител на настройващите движения.