Лагери за спирачки

Иглени лагери

Иглени лагери са серии, които се състоят от произведени със стружкоотнемане външни пръстени и иглени венци. При необходимост се предлагат изваждащи се вътрешни пръстени. Минималната радиална височина дава възможност за конструкции с малки размери.

Те се смазват през външния пръстен и при необходимост се предлагат уплътнени. Иглените лагери се отличават с особено висока радиална товароносимост.