Лагери за спирачки

Аксиални иглени венци

Аксиалните иглени венци са конструктивни елементи от аксиални сепаратори и иглени ролки. Те имат минимална аксиална конструктивна височина и предпоставят при използването им, че работните повърнини могат да се използват като закалени и шлифовани работни пътечки. Те могат да поемат аксиални сили в едната посока на натоварване. Аксиалните иглени венци разполагат с особено висока аксиална товароносимост и коравина и могат да се комбинират с шайби на аксиални лагери.