Лагери за спирачки

Аксиални лагерни шайби

Шайбите на аксиалните лагери се използват, когато при използването на аксиални иглени или аксиални ролкови венци граничещите повърхности не могат да се използват като работни повърности. Те функционират като работни повърхности за аксиални иглени и аксиални ролкови венци.