Продуктова гама

Ходова част

Снимка на завода ADtranz

Не само операторите и производителите на релсови превозни средства, но и пътниците днес очакват максимална надеждност и експлоатационна сигурност, особено при пътническите и високоскоростните влакове.
Ходовите части и талигите са най-важните конструктивни елементи във всяко едно релсово превозно средство. Разработените и произвежданите от Schaeffler Group Industrial търкалящи лагери за талиги са специално конструирани и изработени за това приложение.