Лагери за предавки

Четириточкови лагери

Четириточковите лагери принадлежат към едноредните сачмени лагери с ъглов контакт; те поемат високи аксиални сили в двете посоки. Четириточковите лагери по принцип се монтират заедно с цилиндрично-ролкови лагери и са свободни радиално. За по-малко триене, особено при високи обороти, е необходимо аксиално минимално натоварване.
Вътрешният пръстен на четириточковия лагер е разделен; по този начин може да се постави голям брой сачми.