Продуктова гама

Мехатроника

В релсовият пътнически транспорт се увеличава непрекъснато желанието за командни и контролни системи. Също така се увеличава интелигентността на системите за логистика в товарният транспорт. Планираното унифициране на европейските железопътни мрежи и с това свързаният по настоящем увеличен транспорт, преминаващ границите, изискват нови тенденции в железопътния транспорт.

Като резултат от това е увеличената потребност от енергия, дори и при спрени влакове, желанието за генериране на различни данни по време на движението и изискването за интегрирани, надеждни и лесни за поддръжка решения.