Свързване на вагонни кошове

Специални шарнирни лагери като долен среден шарнир

Друга добра алтернатива представлява комплектният централен шарнир като готов за монтаж възел. Той опростява значително околната конструкция на производителя на превозното средство. Този шарнир се закрепва в горната и долната част на вагона чрез болтови съединения. Самият лагерен възел предоставя интегрирана защита срещу изваждане.