ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Schaeffler Corporate Website

Допълнителни информации за Schaeffler Gruppe ще намерите на страницата на нашия концерн на www.schaeffler.com.

 
Концернът

Концерн

Schaeffler – световена водеща технологична фирма

С около 85 000 сътрудници Schaeffler е една от най-големите технологични фирми в света семейна собственост и с около 170 завода в 50 страни разполага в цял свят с мрежа от производствени предприятия, отдели за изследване и развитие и търговски дружества. През 2015 г. фирмата реализира оборот от около 13,2 милиарда евро. Като глобален партньор в развитието и като доставчик Schaeffler поддържа стабилни и дългосрочни отношения с клиентите и доставчиците си.

 
Shareholders of the Schaeffler Group

СЪДРУЖНИЦИ

Съдружничката Малия-Елизабет Шефлер-Туман продължава заедно със сина си Георг Ф.В. Шефлер делото на живота на починалия си през 1996 съпруг д-р инж. Георг Шефлер.
Съдружник

 
 
 
БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

Schaeffler Gruppe се ръководи от Управителния съвет на Schaeffler AG. Заедно с регионалните изпълнителни директори Управилетлният съвет съставя Борда на директорите на Schaeffler Gruppe.
БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

 
 
 
Strategy

STRATEGY

The demands on mobility are rapidly changing and require new responses. The strategy »Mobility for tomorrow« sets the course for future sustainable and profitable growth of the Schaeffler Group.
Strategy

 
 
 
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет на Schaeffler AG определя, консултира и контролира Управителния съвет. Паритетно определяния Надзорен съвет на Schaeffler AG се състои от общо 20 члена – десет представителни на работниците и десет представители на собствениците на дялове.
Надзорен съвет

 
 
 
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Финансови отчети, презентации и фирмени съобщения за текущата финансова година, както и срокове за публикуване във връзка с икономическата ситуация на концерна Schaeffler
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ