Пресмятане

BEARINX-online пресмятане на шпиндели

Мощен софтуер за пресмятане на INA/FAG – сега достъпен и оnline
Тези услуги са само за INA/FAG-директни клиенти или INA/FAG-дистрибутори!

 

Конвенциалните програми за пресмятане, които са на пазара, използват твърде опростени изчислителни методи. При тях се игнорира разместването на лагера, вследствие на провисването на вала и различната еластичност при различните типове лагери. Също така вътрешното разпределение на натоварването - от съществено значение за живота на умора - се изчислява предимно чрез приблизителен метод.

 

С BEARINX®-online сега Вие имате възможност да определяте реалното натоварване, съобразено с провисването на вала и еластичността на търкалящия лагер. Естествено при това се изчислява точно и вътрешното разпределяне на натоварването в лагера - до контактното напрежение, съобразено с реалния профил на търкалящото тяло.

 
Удобно въвеждане на данни за шпинделен възел
 
Търкалящи лагери от INA-/FAG- базата данни
 
 
 

Комфортен потребителски интерфейс

Алгоритмите на BEARINX®-online пресмятане на шпиндел са идентични с тези на BEARINX®, които се използват при INA и FAG. Die BEARINX®-online пресмятане на шпиндел Ви дава възможност за пресмятане на многоопорни едноосни системи валове на Вашето работно място.

Допълненият с Java потребителски интерфейс Ви подпомага при удобното въвеждане на данните. Графичното изображение на Вашата конструкция създава прегледност и улеснява контрола на данните.

Данните и геометрията на търкалящите лагери от каталожната програма на INA и FAG комфортно можете да вземете от интегрираната база данни. След това същинското пресмятане се извършва от мощни сървъри при INA.

На Ваше разположение са инженерите - консултанти

Файловете с данни, които сте създали с BEARINX®-online пресмятане на шпиндел, са съвместими с BEARINX® . Чрез това Ви е улеснена бъдещата комуникация с нашите инженери - консултанти и се избягва двойната работа.

Прегледна документация за резултата в HTML-формат както и графично изображение на реакциите на вала и вътрешното разпределяне на натоварването на лагера Ви улесняват при анализа на Вашите конструктивни варианти. С Online-съветник и изчерпателна помощна система Вие можете удобно да използвате целия потенциал на BEARINX®-online пресмятане на шпиндел.

Приложение 4 към DIN ISO 281 (април 2003) дефинира на първо място единно пресмятане живота на умора при използването на съвременен компютърен метод. Естествено, този изчислителен метод е на Ваше разположение и в новата Оnline-версия.

 
Не всичко става online: Личният контакт е особено важен при изчисляването на шпинделни лагери.

Засилване на съвместната работа

С разработката на BEARINX®-online пресмятане на шпиндел не се предвижда консултантските и изчислителните услуги от страна на INA и FAG да бъдат прехвърлени върху Вас. Напротив - ние желаем точно по този начин да работим по-близко заедно с Вас. Нашата цел е заедно още в началната фаза на разработката да направим подходящия предварителен избор за търкалящи лагери, за да съкратим сроковете за разработка във Вашата фирма.