ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

Направляващи с плоски сепаратори с иглени ролки
КОНТАКТ
 
Направляващи системи с плоски сепаратори

J-/S-направляващи шини с плосък иглен сепаратор

Тези направляващи се състоят от направляващи шини J и S с разположени между тях плоски сепаратори с иглени ролки. Те се използват като освободени лагери и при ограничени ходове.

Шините са изпъкнали и плоски . Сепараторите са от метал или пластмаса и са едноредови или двуредови.