Направляващи системи с плоски сепаратори

M-/V-направляващи шини с ъглов плосък сепаратор

Основната конструкция се състои от двойка водещи шини М/V и ъглови плоски сепаратори с иглени или цилиндрични ролки и представлява фиксиран линеен лагер. Шините се доставят с качество Q2, Q6 и Q10.

Сепараторите са от метал или пластмаса. Металните сепаратори са подходящи за тежки условия като например високи ускорения, високи температури и частично свободнолежащи краища на сепаратора. Сепараторите от пластмаса са особено ефективни при нормални условия на работа.

Като принадлежности се предлагат накрайници за шините, чистачи за защита на работните пътечки от замърсяване.