ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

КОНТАКТ
 
Лагери за сачмено-винтови двойки

Иглени аксиални цилиндрично-ролкови лагери

Иглените аксиални цилиндрично-ролкови лагери се състоят от един външен пръстен с радиални и аксиални работни поръвхнини, две шайби за вал, вътрешен пръстен, радиален иглен венец и два аксиални цилиндрично-ролкови венеца. Лагерите могат да бъдат в два варианта: да се закрепват с винтове и да не се закрепват с винтове.