ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Система за избор на продукти и консултации medias

Сачмени лагери
 
Публикации
 

Каталог | 2012-08
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
КОНТАКТ
 
Търкалящи лагери и плъзгащи лагери

Радиални сачмени лагери

 

Сачмени лагери имат многостранно приложение, те са неразглобяеми лагери с масивни външни пръстени, вътрешни пръстени и сачмени венци. Тези елементарно конструирани, устойчиви по време на работа и лесни за поддръжка продукти биват едноредови и двуредови, открити и капсуловани. Според производството технически отворените лагери могат да имат канали върху външния пръстен за уплътняващи или покриващи шайби.

Поради ниския момент на триене сачмени лагери са подходящи за високи обороти.